• INDIVIDUEL PSYKOTERAPI

  Et trygt, omsorgsfuldt og empatisk rum med opmærksomhed på dig og dine udfordringer.

  Herunder kan du læse, hvad jeg har særligt fokus på. Du er også altid velkommen til at ringe og høre om det jeg kan tilbyde kan være en hjælp for dig.

  "Voksne børn" af alkoholikere

  Det at vokse op med et familiemedlem, som drikker har massive konsekvenser.

  Som voksen kan det give udfordringer med at håndtere livet, når man ikke selv har fået lov til at leve et helt barneliv.

  Konsekvenserne kan være alt fra lavt selvværd, problemer med grænsesætning til høj grad af selvkritik, problemer med nære relationer og meget mere.

   

  Terapi kan være en hjælp og støtte til at finde vejen videre.

  Spiseforstyrrelse og/eller selvskade

  At have en spiseforstyrrelse betyder, at dine tanker, følelser og adfærd i forhold til mad, krop og vægt fylder så meget, at det går ud over din livskvalitet. Men en spiseforstyrrelse eller selvskade handler langt fra kun om mad eller den skadende adfærd. Ved spiseforstyrrelser og selvskade er maden og kroppen blevet et sprog til at håndtere svære følelser og livsproblemer. Det som startede som en løsning på dit problem er nu blevet et problem i sig selv. Derfor er det vigtigt at se bagom symptomerne og få dig som person frem i lyset.

   

  Terapi kan være en hjælp og støtte til at finde vejen videre.

  Unge med udfordringer

  Mange unge kæmper desværre med udbrændthed, stress, spiseforstyrrelser, hash- og stofmisbrug og meget mere. Der stilles høje krav fra samfundets side til uddannelse og fra vennerne om at være social, vellidt, se godt ud og være dygtig. Det kan nemt få glasset til at flyde over og den enkelte unge står tilbage med en følelse af utilstrækkelighed og forkerthed.

   

  I et terapeutisk forløb hos mig er fokus på, at alle unge mennesker er værdifulde, som dem de er, hjælp til selvværd og selvtillid, identitet med støtte til at finde din egen vej ud i voksenlivet. Så ungdommen kan blive en tid, der bygger dig op som menneske.

  Ensomhed

  Ensomhed er en følelse, som kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed.

  Det at være ensom er desværre stadig tabubelagt, og det kan forstærke følelsen endnu mere.

   

  Den langvarige ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, fordi den begrænser. Ensomhed ødelægger livskvaliteten.

   

  Det kræver mod at åbne op og begynde at række ud - samtidig er det her, at forandringen ud af ensomheden begynder.

  Angst

  Angst kan vise sig på forskellig vis i vores liv. Alt fra katastrofetanker, nervøsitet, ængstelse til hjertebanken og panikanfald. Uanset hvordan angsten viser sig er den meget invaliderende og det kan have store konsekvenser at leve et liv med angst.

   

  Tit fører angst til undgåelsesadfærd og isolation, som blot forværrer tilstanden. Angsten kommer til at styre livsudfoldelsen.

   

  Terapi kan være en hjælp og støtte til at finde vejen videre.

  Stress

  Stress er i dag desværre noget som rigtig mange kommer i berøring med i større eller mindre grad. Vi ved alle godt, at langvarig stress ikke er sundt for hverken krop eller sjæl og alligevel kan det være svært at stoppe op i tide eller se sine egne stress symptomer.

   

  Mange opdager sine stresssymptomer for sent og det kan have store konsekvenser for både arbejds- og privatlivet.

   

  Terapi kan være en hjælp og støtte til at finde balance i livet, så stress ikke behøver være en langvarig følgesvend.

  Depression

  Når man er ramt af depression oplever man en følelse af tristhed, nedtrykthed, modløshed igennem uger eller mere.

   

  Depression kan udspringe af adskillige årsager, hvoraf nogle kan være tabet af en nærtstående, en følelse af fiasko, skuffelse i nære relationer eller en følelse af forladthed og ensomhed.

   

  Uanset, hvad årsagen er for dig, kan terapi være en god og nødvendig støtte til at komme ud på den anden side.

  Livskrise

  Livskriser er en uundgåelig del af livet og det at være menneske.

  Vi kommer alle ud for skelsættende begivenheder i vores liv, som ryster vores grundvold og det vi troede var virkeligheden. Livskriser er ikke noget vi selv kan vælge til eller fra.

   

  Det kan være vidt forskelligt fra menneske til menneske, hvad der opleves som en krise, men det kan f.eks. være i forbindelse med skilsmisse, sygdom, fyring, manglende retning i livet eller pensionsalderen, som står for døren.

   

  En livskrise kan ikke behandles væk, men et terapeutisk samtaleforløb kan være en støtte til at finde retning og få indsigt i kaos. Og det kan være lindrende at have en at dele sine tanker og følelser med.

  Sorg

  Sorg er en naturlig del af livet og noget som vi alle kommer i berøring med på den ene eller anden måde. F.eks. det at miste en nærtstående vil udløse en sorgreaktion, som er helt nødvendig, selvom det kan føles som en enorm belastning.

   

  Det kan være lindrende at have en at tale med sorgen om. Her kan terapi være en hjælp og støtte igennem sorgen med anerkendelse af, at sorg ikke er noget som skal behandles væk.

   

  Sårbare gravide

  En graviditet er for alle en stor omvæltning både psykisk og fysisk, et lille nyt væsen er ved at blive skabt, men for nogle er det også en ekstra sårbar tid, som kan have forskellige årsager.

   

  Udover at tale med din jordemoder og læge om de hensyn og tilbud der kan være for dig, kan det også være en mulighed med et terapeutisk samtaleforløb.

   

  Sårbarheden kan skyldes følelser omkring din egen barndom, nuværende relationer i dit nærmiljø, spiseforstyrrelse og meget mere. Uanset, hvad det handler om for dig kan det være en stor støtte at have en udenforstående at tale de mange tanker og følelser igennem med.

   

  Sportsfolk

  Det at være dedikeret til sin sportsgren er en stor glæde for mange og byder på mange særlige oplevelser og fællesskab. For nogle kan det dog også betyde høje forventninger til sig selv og fra andre, et enormt præstationskrav til sig selv, en hård indre kritiker, som bliver ved med at forlange mere og glæden ved sporten kan begynde at blive overtaget af utilstrækkeligheds- og nederlagsfølelser samt præstationsangst.

  Jeg har selv været elitedanser og deltaget i turneringer i ind- og udland og ved, hvad det vil sige, når perfektionismen bliver til en dæmon, som tager glæden væk.

  Igennem et terapeutisk forløb kan du finde vejen videre, så du får balance imellem præstation og glæde ved din sport.

   

   

   

 • METODE

  Emotions fokuseret terapi

  "Du kan ikke forlade et sted før du er ankommet"

  Citatet er fra Leslie Greenberg, EFT'ens ophavsmand. Det vi gør igennem samtaleterapien er at følge din smerte helt ind til det dybeste følelsesmæssige sår og derfra finder vi vejen sammen.

   

  I emotions fokuseret terapi forsøger man at skabe forsoning og et godt forhold mellem "mig" og "mine følelser". Målet er, at du bliver mere fortrolig med dine følelser, så du bedre kan benytte dit følelsesmæssige apparat til at håndtere livets krav og udfordringer og til at udnytte dit potentiale. Man forsøger altså at bidrage til, at du udvikler dine følelsesmæssige kompetencer.

   

  Følelsesmæssig kompetence indebærer at kunne lytte til, acceptere og lade sig informere af et bredest muligt spektre af sine følelser. Det handler også om at kunne regulere sine følelser og den handlingstendens, som følger med følelserne, på en måde, som er tilpasset hver enkel situation. Alle følelser indeholder implicitte behov og fortæller, hvad du har brug for til at finde velvære og kunne tage dig af dig selv.

   

  Igennem terapien kan du arbejde på både at ændre den måde du forholder dig til dine følelser samt ændre på følelsesmæssige sår, som præger dit liv på uhensigtsmæssige måder.

   

  Emotions fokuseret terapi har sine rødder i en den klientcentrede terapi, gestaltterapien den nyeste emotionsteori, den neuroaffektive udviklings- og tilknytningsteori og kognitionsforskning. Den er forskningsmæssigt velunderbygget og markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret metodisk tilgang.
  Leslie Greenberg er EFT’ens ophavsmand. Tidligere professor i psykologi ved York University i Toronto, Canada og leder af ”Psychotherapy Research Center ” ved samme universitet. Han er anerkendt som forsker inden for den oplevelsesorienterede tradition og emotionsteori.

 • YOGA I ROSKILDE

  Jeg tilbyder ​yogaforløb, workshops, retreats til mennesker med spiseforstyrrelser, angst, depression og stress samt til dig, som blot har behov for at skabe en sund balance for krop og sind.

  Udbytte ved yoga

  Yoga holder både krop og sind i form. Blokeringer i kroppen pga. længere tids stress, traumer, vanemæssige arbejdsstillinger mm. bliver løsnet og kroppen føles mere fri.

  Du vil få mentalt overskud, balance i nervesystemet, den følelsesmæssige krop og i livet generelt.

  Børneyoga er især godt til at give børn styrke, koncentrationsevne, indre ro, fysisk velvære og evnen til at lytte indad og tro på sig selv.

  Hold &

  workshops

  Følg med på facebook siden Krolykke Yoga, hvor de enkelte hold og workshops oprettes.

  Yogaen finder sted i skønne lokaler i

  Ro's Kilde Helsecenter

  Vindingevej 34E,

  4000 Roskilde.

  Er du interesseret i yoga til ansatte i din virksomhed eller børn/unge på institutioner, så kontakt mig for nærmere info.

  Tilmelding

  Se pris på de enkelte begivenheder på facebook siden Krolykke Yoga.

  Betaling og tilmeldingsinfo står ligeledes under de enkelte begivenheder på facebook.

  Har du ikke en facebook profil, så kontakt mig for nærmere info.

  Retreats

  Jeg afholder løbende retreats, hvor du har mulighed for at fordybe dig i yoga over flere dage et givent skønt sted i Danmark.

  Se pris og info på de enkelte begivenheder på facebook siden Krolykke Yoga.

  Har du ikke en facebook profil, så kontakt mig for nærmere info.

 • YOGAKALENDER

  Se nyeste opdateringer på Facebook siden https://www.facebook.com/krolykkeyoga

  Restorative Yoga Workshops

  Ro's Kilde Helsecenter i Roskilde

  30. april kl. 10-12

  28. maj kl. 10-12

  20. august kl. 10-12

  Restorative Yoga Forløb

  Ro's Kilde Helsecenter i Roskilde

  Fredage i september/oktober

  - opstart 1. september kl. 09-10.30

  - ingen yoga den 22. september

  - slutdato den 27. oktober

  Retreats

  Mellem-Rummet på Samsø

  Tre dage med genopbyggende yoga

  24.-26. november

 • PRISLISTE

  Du kan betale med MobilePay eller bankoverførsel

  Individuel terapi

  Særpris i 2017 som

  træningsklient

  60 min. 250 kr.

  Ny pris fra 2018.

  Yoga

  Se prisliste for de enkelte hold og workshops på facebook siden Krolykke Yoga.

  Ved betaling af hold/workshops refunderes beløb ikke, men du er altid velkommen til at finde en, som kan overtage din plads.

  Værd at vide

  Afbud eller ændring af terapi skal meddeles senest 24 timer før aftalen. Ved afbud efter dette tidspunkt eller ved udeblivelse afregnes det fulde beløb.

 • KONTAKT MIG

  Skriv eller ring til mig for nærmere aftale

  Allehelgensgade 17
  4000 Roskilde
  +45 20 65 93 43
 • Find mIG

  Facebook

  LinkedIn

  krolykketerapi@gmail.com

 • Blog

 • UDTALELSER

  Det siger klienterne

  Psykoterapi

  "Tak for et virkelig enestående og fantastisk forløb hos dig - jeg har sjældent følt mig så tryg og forstået som med dig. Du har bl.a. hjulpet mig til at forstå, hvad forældresvigt har betydet for mit liv og hvordan jeg skal arbejde med det til dagligt. Du er virkelig god til det du gør!"

  ​Mand, 45 år, Grafiker

  Yoga

  "Jeg har med stor glæde deltaget i yoga workshops hos Charlotte. Både restorativ v/Charlotte og yoga/dans, som søstrene Charlotte og Katrine ​har afholdt sammen.

  At dyrke yoga giver mig god energi, glæde, fordybelse, udfordring og eftertænksomhed.

  Charlotte formår med sin faglighed, indlevelsesevne, åbenhed og venlige væremåde at skabe en tryg og givende yogaundervisning.

  Jeg kan på det varmeste anbefale Charlottes yoga undervisning.

  Venlig hilsen

  Kiss Frandsen"

  "Efter at have undladt at mærke mig selv og min krop gennem mange års anoreksi, blev jeg præsenteret for yoga i LMS hos Charlotte. Det var en helt ny måde pludseligt at turde mærke min krop lidt igen og give den den omsorg, den så længe havde manglet. Nænsomt og omsorgsfuldt blev jeg ført fra tanker og kaos ned i kroppen og nuet for en stund. Og jeg blev ikke bange, for jeg vidste jeg var i trygge hænder. Jeg kunne mærke, at det var et rum fyldt med forståelse og omsorg. Det blev begyndelsen på en rejse, som kun lige er begyndt, ind i yogaen og det at begynde at mærke mig selv igen, give mig selv og min krop kærlig opmærksomhed i stedet for alt det destruktive jeg ellers har udsat mig selv for."

  Kvinde med spiseforstyrrelse

  "Jeg meldte mig til et 9 ugers restorativ yogaforløb hos Charlotte i foråret. Det er det bedste jeg nogensinde har prøvet. Hendes fantastiske stemme gjorde jeg faldt helt ned og bare koncentrerede mig om at slappe af og finde roen.

  Efter halvanden time føltes kroppen bedre end nogensinde, den afslappethed jeg følte indeni er slet ikke til at beskrive.

  Jeg siger dig tusind tak og glæder mig til alle de andre gange jeg skal undervises af dig.

  Marianne Hansen"

 • OM MIG

  Jeg læser til emotions-fokuseret psykoterapeut på 4. året på EFT-Instituttet og bliver eksamineret januar 2018.

   

  Født 1983, gift og har 3 børn.

   

  Jeg har altid interesseret mig for mennesker og hvordan vi formes af vores opvækst og begivenheder igennem livet.

   

  Jeg tror på, at alle mennesker har et iboende ønske om at leve deres liv så godt som muligt, skabe positive erfaringer og mestre livet på godt og ondt.

  Indimellem kan det være svært at klare på egen hånd og her kan samtaleterapi med en forstående, fordomsfri og empatisk anden være hjælpen til at skabe ny indsigt og mening i livet.

   

  Vi bliver til i relationen med andre og samtidig kan denne være fuld af smerte og længsel. Derfor tror jeg på, at et terapeutisk samtaleforløb kan være nøglen til forandringer i menneskers relationelle erfaringer og oplevelser både i forhold til sig selv og andre.

   

  Jeg vil støtte dig i ny følelsesmæssig indlæring til at tackle de udfordringer du står med, så du kan skabe den forandring i livet du har brug for.

   

 • CV

  Terapeutisk uddannelse

  4-årig diplomuddannelse forventes eksamineret som psykoterapeut i evidensbaseret emotions fokuseret terapi fra EFT-Instituttet januar 2018. Min uddannelse afsluttes med et vejledningsforløb og et speciale om terapeutiske processer.

  EFT-Instituttet er et evalueret og kvalitetsgodkendt institut, certificeret af Dansk Psykoterapeutforening og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD).

   

  Jeg tager løbende efteruddannelse med særlig interesse inden for den neuroaffektive udviklingspsykologi med kurser hos Susan Hart.

  Den neuroaffektive udviklingspsykologi kombinerer hjerne, følelser og udvikling og har fokus på omsorg og tilknytning.

  I dag er der større og større fokus på tilknytning og tilknytningsteorien i behandling af mennesker og med god grund, da måden man bliver mødt på som barn af sine nærmeste omsorgspersoner har betydning for, hvordan man som voksen indgår i relationer. Den seneste hjerneforskning viser, at hjernens udvikling er afhængig af de tidligste opvækstår.

   

  Jeg modtager løbende supervision.

  Terapeutisk erfaring

  Jeg er ungerådgiver i Headspace, som er et anonymt rådgivningstilbud til unge mellem 12-25 år. De unge henvender sig, fordi de har brug for støtte til forskellige problematikker fra kærestesorg, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, forældre, som drikker eller eget misbrug til selvmordstanker. Intet er for stort eller småt.

   

  Jeg har i en årrække tilbudt yoga skræddersyet til spiseforstyrrede i Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade, hvor jeg arbejdede med spiseforstyrrede i alle aldre og med alle slags spiseforstyrrelser fra anorexi, bulimi til BED.

  Endvidere har jeg holdt foredrag i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade med min egen personlige historie om det at være ramt af en spiseforstyrrelse igennem mine teenageår.

   

  Jeg har i en årrække siddet som rådgiver på hopelinjen under Alkohol & Samfund med støttende samtaler til drikkende og pårørende.

   

  Jeg har holdt foredrag, i hele landet i samarbejde med Red Barnet, om det at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug og psykisk vold.

   

  Oprindeligt er jeg uddannet i den finansielle sektor, jeg har arbejdet som bankrådgiver og som arbejdsmiljørepræsentant i min afdeling for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

  Foreningen af Danske Psykoterapeuter

  Jeg er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP), hvilket er en garanti for dig om, at jeg har en godkendt og eksamineret psykoterapeutisk uddannelse, at jeg følger foreningens faglige krav og etiske regler og at jeg modtager supervision. FaDP er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan læse mere om betingelserne for at blive optaget af Foreningen af Danske Psykoterapeuter på deres hjemmside. www.fadp.dk

  Yoga og meditation

  Interessen for yoga og meditation startede for alvor, da jeg ventede mit første barn i 2007. Jeg har danset hele mit liv på eliteniveau og deltaget i adskillige turneringer, hvor jeg bl.a. har vundet Danmarksmesterskab og Verdensmesterskab.

  Mødet med yogaen gav mig en helt ny oplevelse af at være opmærksom på min krop, lytte til den og lære mine grænser såvel fysisk som psykisk at kende.

   

  Jeg har taget mange kurser bl.a. vipassana meditation i 10 dages stilhed, mindfulness, yoga i Indien og på Sri Lanka.

  Min basis yogalærer uddannelse har jeg taget hos Hamsa ved Simon Krohn og Soham.

  Jeg er endvidere uddannet børneyogalærer ved Helle Nissen, YogaRollinger.

  Og jeg har kurser i restorativ yoga og yin yoga.

   

  Jeg tror på, at yoga og psykoterapi går hånd i hånd, da det giver mulighed for at kombinere både krop og psyke. Det at lære at afspænde og give slip i kroppen hjælper også sindet til at slappe af og giver plads til bearbejdning af følelsesmæssige sår og traumer på en nænsom og blid måde.

 • TIL KOMMUNEN

  Behandlingsgaranti til børn og unge under 25 år fra familier med stof- og alkoholafhængighed

  Behandling af borgere med spiseforstyrrelse

  TILBUD TIL KOMMUNERNE

  Børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed:

   

  Det blev vedtaget i Folketinget i juni 2014, at børn og unge under 25 år fra familier med stof- og alkoholafhængighed er sikret en behandlingsgaranti i form af den nødvendige behandling, støtte og rådgivning inden for 14 dage.

   

  Jeg har særlig indsigt i behandling af de problemer og psykiske følger, der er for mange af dem, som har en drikkende/misbrugende forældre.
  Terapien er med til at hjælpe de berørte børn og unge med at bryde den negative sociale arv og højne den enkeltes livsglæde. Det betyder færre udgifter til sociale foranstaltninger, fastholdelse på uddannelse og arbejdsmarkedet.

   

  Borgere med spiseforstyrrelse:

   

  Jeg har særlig indsigt i behandling af spiseforstyrrede og skræddersyer et forløb til den enkelte med fokus på både krop og sind. Jeg mener det hænger uløseligt sammen og jeg kan derfor både tilbyde psykoterapi samt yoga. Endvidere samarbejder jeg med en ernæringsterapeut, som bidrager med ernæringsdelen, således at den enkelte får en oplevelse af at blive behandlet som et helt menneske. Det giver de bedste forudsætninger for et positivt resultat.

  Kontakt mig for at høre nærmere om, hvilket forløb jeg vil anbefale til den enkelte.

All Posts
×