• INDIVIDUEL PSYKOTERAPI

  Jeg tilbyder et trygt, omsorgsfuldt og empatisk rum med opmærksomhed på dig og dine udfordringer. I et terapeutisk forløb hos mig vil vi arbejde med at få sammenhæng mellem krop, følelser og hoved. Jeg vil støtte dig i følelsesmæssig indsigt til at skabe den forandring i livet du har brug for.

  Herunder kan du læse, hvad terapi blandt andet kan hjælpe med. Du er også altid velkommen til at ringe direkte 20 65 93 43 og høre om det jeg kan tilbyde kan være en hjælp for dig.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

  "Voksne børn" af alkoholikere

  Det at vokse op med et familiemedlem, som drikker har massive konsekvenser.

  Som voksen kan det give udfordringer med at håndtere livet, når man ikke selv har fået lov til at leve et helt barneliv.

  Konsekvenserne kan være alt fra lavt selvværd, problemer med grænsesætning til høj grad af selvkritik, problemer med at indgå i nære relationer. Følelsen af at være anderledes, forkert og ikke høre til er også tit en følge og det kan føre til stor smerte, ensomhed og isolation.

   

  Terapi kan være en hjælp og støtte til at arbejde med din opvækst, så den bliver en del af dig, men ikke styrende i dit liv.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

  Spiseforstyrrelse og/eller selvskade

  At have en spiseforstyrrelse betyder, at dine tanker, følelser og adfærd i forhold til mad, krop og vægt fylder så meget, at det går ud over din livskvalitet. Men en spiseforstyrrelse eller selvskade handler langt fra kun om mad eller den skadende adfærd. Ved spiseforstyrrelser og selvskade er maden og kroppen blevet et sprog til at håndtere svære følelser og livsproblemer. Det som startede som en løsning på dit problem er nu blevet et problem i sig selv. Derfor er det vigtigt for mig i et terapeutisk forløb at se bagom symptomerne og begynde at få dig med alt det som måtte være svært frem i lyset og støtte dig i helingen af dette.

  Jeg har særlig indsigt i livet med en spiseforstyrrelse og bl.a. arbejdet frivilligt i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

  Unge med udfordringer

  Mange unge kæmper desværre med udbrændthed, stress, spiseforstyrrelser, hash- og stofmisbrug og meget mere. Der stilles høje krav fra samfundets side til uddannelse og fra vennerne om at være social, vellidt, se godt ud og være dygtig. Det kan nemt få glasset til at flyde over og den enkelte unge står tilbage med en følelse af utilstrækkelighed og forkerthed.

   

  I et terapeutisk forløb hos mig er fokus på, at alle unge mennesker er værdifulde, som dem de er. Hjælp til selvværd, selvtillid og identitet med støtte til at finde vejen ud i voksenlivet. Ungdommen bør være en tid, som bygger op som menneske - det er du som ung værd !

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

  Ensomhed

  Ensomhed er en følelse, som kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed.

  Det at være ensom er desværre stadig tabubelagt, og det kan forstærke følelsen endnu mere.

   

  Den langvarige ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, fordi den begrænser. Ensomhed ødelægger livskvaliteten.

   

  Det kræver mod at åbne op og begynde at række ud - samtidig er det her, at forandringen ud af ensomheden begynder.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

  Angst

  Angst kan vise sig på forskellig vis i vores liv. Alt fra katastrofetanker, nervøsitet, ængstelse til hjertebanken og panikanfald. Uanset hvordan angsten viser sig er den meget invaliderende og det kan have store konsekvenser at leve et liv med angst.

   

  Tit fører angst til undgåelsesadfærd og isolation, som blot forværrer tilstanden. Angsten kommer til at styre livsudfoldelsen.

   

  Terapi kan være en hjælp og støtte til at finde vejen videre.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

  Stress

  Stress er i dag desværre noget som rigtig mange kommer i berøring med i større eller mindre grad. Vi ved alle godt, at langvarig stress ikke er sundt for hverken krop eller sjæl og alligevel kan det være svært at stoppe op i tide eller se sine egne stress symptomer.

   

  Mange opdager sine stress symptomer for sent og det kan have store konsekvenser for både arbejds- og privatlivet.

   

  Terapi kan være en hjælp og støtte til at finde balance i livet og træffe de valg der skal til at leve et liv uden stress.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

  Depression

  Når man er ramt af depression oplever man en følelse af tristhed, nedtrykthed, modløshed igennem uger eller mere.

   

  Depression kan udspringe af adskillige årsager, hvoraf nogle kan være tabet af en nærtstående, en følelse af fiasko, skuffelse i nære relationer eller en følelse af forladthed og ensomhed.

   

  Uanset, hvad årsagen er for dig, kan terapi være en god og nødvendig støtte til at komme ud på den anden side.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

  Livskrise

  Livskriser er en uundgåelig del af livet og det at være menneske.

  Vi kommer alle ud for skelsættende begivenheder i vores liv, som ryster vores grundvold og det vi troede var virkeligheden. Livskriser er ikke noget vi selv kan vælge til eller fra.

   

  Det kan være vidt forskelligt fra menneske til menneske, hvad der opleves som en krise, men det kan f.eks. være i forbindelse med skilsmisse, sygdom, fyring, manglende retning i livet eller pensionsalderen, som står for døren.

   

  En livskrise kan ikke behandles væk, men et terapeutisk samtaleforløb kan være en støtte til at finde retning og få indsigt i kaos. Og det kan være lindrende at have en at dele sine tanker og følelser med.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

  Sorg

  Sorg er en naturlig del af livet og noget som vi alle kommer i berøring med på den ene eller anden måde. F.eks. det at miste en nærtstående vil udløse en sorgreaktion, som er helt nødvendig, selvom det kan føles som en enorm belastning.

   

  Det kan være lindrende at have en at tale med sorgen om. Her kan terapi være en hjælp og støtte igennem sorgen med forståelse for, at sorg ikke er noget som skal behandles væk.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

   

  Sårbare gravide og/eller efterfødselsreaktioner

  En graviditet er for alle en stor omvæltning både psykisk og fysisk, et lille nyt væsen er ved at blive skabt og for mange er det også en ekstra sårbar tid. Det er helt naturligt at følelserne kan være "uden på tøjet" i denne periode. For nogle kommer der reaktioner efter fødslen, hvad enten det er 1., 2. eller måske 3. barn og her er det vigtigt at tage dine følelser og bekymringer alvorligt og række ud efter hjælp, hvis du føler dig nedtrykt.

   

  Udover at tale med din jordemoder og læge om de hensyn og tilbud der kan være for dig, kan det også være en mulighed med et terapeutisk samtaleforløb.

   

  Sårbarheden kan skyldes følelser omkring din egen barndom, nuværende relationer i dit nærmiljø, spiseforstyrrelse og meget mere. Uanset, hvad det handler om for dig, kan det være en støtte at have en udenforstående at tale de mange tanker og følelser igennem med.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

   

  Sportsfolk

  Det at være dedikeret til sin sportsgren er en stor glæde for mange og byder på mange særlige oplevelser og fællesskab. For nogle kan det dog også betyde høje forventninger til sig selv og fra andre, et enormt præstationskrav til sig selv, en hård indre kritiker, som bliver ved med at forlange mere og glæden ved sporten kan begynde at blive overtaget af utilstrækkeligheds- og nederlagsfølelser samt præstationsangst.

  Jeg har selv været elitedanser og deltaget i turneringer i ind- og udland og ved, hvad det vil sige, når perfektionismen bliver til en dæmon, som tager glæden væk.

  Igennem et terapeutisk forløb kan du finde vejen videre, så du får balance imellem præstation og glæde ved din sport.

  Bestil en tid krolykketerapi@gmail.com

   

   

   

 • METODE

  Emotions-fokuseret terapi

  "Du kan ikke forlade et sted før du er ankommet"

  Citatet er fra Leslie Greenberg, EFT'ens ophavsmand. Det vi gør igennem samtaleterapien er at følge din smerte helt ind til det dybeste følelsesmæssige sår og derfra finder vi vejen sammen.

   

  I emotions fokuseret terapi forsøger man at skabe forsoning og et godt forhold mellem "mig" og "mine følelser". Målet er, at du bliver mere fortrolig med dine følelser, så du bedre kan benytte dit følelsesmæssige apparat til at håndtere livets krav og udfordringer og til at udnytte dit potentiale. Man forsøger altså at bidrage til, at du udvikler dine følelsesmæssige kompetencer.

   

  Følelsesmæssig kompetence indebærer at kunne lytte til, acceptere og lade sig informere af et bredest muligt spektre af sine følelser. Det handler også om at kunne regulere sine følelser og den handlingstendens, som følger med følelserne, på en måde, som er tilpasset hver enkel situation. Alle følelser indeholder implicitte behov og fortæller, hvad du har brug for til at finde velvære og kunne tage dig af dig selv.

   

  Igennem terapien kan du arbejde på både at ændre den måde du forholder dig til dine følelser samt ændre på følelsesmæssige sår, som præger dit liv på uhensigtsmæssige måder.

   

  Emotions fokuseret terapi har sine rødder i en den klientcentrede terapi, gestaltterapien den nyeste emotionsteori, den neuroaffektive udviklings- og tilknytningsteori og kognitionsforskning. Den er forskningsmæssigt velunderbygget og markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret metodisk tilgang.
  Leslie Greenberg er EFT’ens ophavsmand. Tidligere professor i psykologi ved York University i Toronto, Canada og leder af ”Psychotherapy Research Center ” ved samme universitet. Han er anerkendt som forsker inden for den oplevelsesorienterede tradition og emotionsteori.

 • YOGA I ROSKILDE YOGAKALENDER

  Følg med på Facebook siden https://www.facebook.com/krolykkeyoga

  Yoga i smukke lokaler i Ro's Kilde Helsecenter, Vindingevej 34E, 4000 Roskilde

  Alt yogaudstyr er i salen, så du skal blot møde op i behageligt tøj, som du kan bevæge dig i.

  Restorative Yoga Workshops

  Ro's Kilde Helsecenter i Roskilde

  28. januar 2018 kl. 10-12 UDSOLGT

  25. februar 2018 kl. 10-12 UDSOLGT

  25. marts 2018 kl. 10-12

  29. april 2018 kl. 10-12

  27. maj 2018 kl. 10-12

  Pris 200 kr. overføres via MobilePay 20659343

  Tilmeld dig via mail til krolykkeyoga@gmail.com

  Restorative Yoga Forløb

  Ro's Kilde Helsecenter i Roskilde

  onsdage i første halvår 2018

  - opstart 3. januar kl. 19.30-21.00

  - slutdato 27. juni

  Du kan vælge imellem:

  1) Forløb 6 gange fra 3. jan. - 7. feb.

  Pris 750 kr. UDSOLGT

  2) Forløb 7 gange fra 14. feb. - 28. marts

  Pris 875 kr. UDSOLGT

  3) Forløb 13 gange fra 3. jan. - 28. marts

  Pris 1.495 kr. UDSOLGT

  4) Forløb 13 gange fra 4. april - 27. juni

  Pris 1.495 kr.

  Betaling via MobilePay 20659343

  Tilmeld dig via mail til krolykkeyoga@gmail.com

  Retreats

  Mellem-Rummet på Samsø

  Tre dage med genopbyggende yoga og meditation

  Faciliteret af Charlotte Krolykke

  9. - 11. november 2018

  Pris 2.995 kr.

  Læs mere på Facebook siden https://www.facebook.com/pg/krolykkeyoga/events

  Tilmeld dig via mail til krolykkeyoga@gmail.com

  Retreats

  Mellem-Rummet på Samsø

  Tre dage med hatha yoga, genopbyggende yoga og meditation

  Faciliteret af Katrine og Charlotte Krolykke

  29. - 31. marts 2019

  Pris 3.295 kr.

  Tilmeld dig via mail til krolykkeyoga@gmail.com

  Børneyoga Workshops

  Ro's Kilde Helsecenter i Roskilde

  25. marts 2018 kl. 12.30-13.30

  29. april 2018 kl. 12.30-13.30

  27. maj 2018 kl. 12.30-13.30

  Pris 200 kr. for 1 barn og 1 voksen overføres via MobilePay 20659343

  (Tilmeld dig alle 3 workshops samtidig til 500 kr.)

  Tilmeld dig via mail til krolykkeyoga@gmail.com

 • YOGA I ROSKILDE

  Jeg tilbyder ​yogaforløb, workshops, retreats til mennesker med spiseforstyrrelser, angst, depression og stress samt til dig, som blot har behov for at skabe en sund balance for krop og sind.

  Udbytte ved yoga

  Yoga holder både krop og sind i form. Blokeringer i kroppen pga. længere tids stress, traumer, vanemæssige arbejdsstillinger mm. bliver løsnet og kroppen føles mere fri.

  Du vil få mentalt overskud, balance i nervesystemet, den følelsesmæssige krop og i livet generelt.

  Børneyoga er især godt til at give børn styrke, koncentrationsevne, indre ro, fysisk velvære og evnen til at lytte indad og tro på sig selv.

  Hold &

  workshops

  Følg med på facebook siden Charlotte Krolykke Terapi & Yoga, hvor de enkelte hold og workshops oprettes.

  Yogaen finder sted i skønne lokaler i

  Ro's Kilde Helsecenter

  Vindingevej 34E,

  4000 Roskilde.

  Er du interesseret i yoga til ansatte i din virksomhed eller børn/unge på institutioner, så kontakt mig for nærmere info krolykkeyoga@gmail.com

  Tilmelding

  Send en mail til krolykkeyoga@gmail.com

  Oplys navn og den begivenhed du ønsker at tilmelde dig.

  Retreats

  Jeg afholder løbende retreats, hvor du har mulighed for at fordybe dig i yoga over flere dage.

  Tilmeld dig via mail til krolykkeyoga@gmail.com

 • PRISLISTE PSYKOTERAPI & YOGA

  Du kan betale med MobilePay eller bankoverførsel

  Individuel terapi

  60 min. 750 kr.

  Pakkeløsning

  En god mulighed til dig, som ved du skal igang med et længere forløb f.eks. i forbindelse med skilsmisse, spiseforstyrrelse, stress e.l.

  Pris for 5 sessioner: 3.500 kr.

  Yoga

  Se prisliste ovenfor i yogakalenderen eller på facebook siden Charlotte Krolykke Terapi & Yoga.

  Ved betaling af hold/workshops refunderes beløb ikke, men du er altid velkommen til at finde en, som kan overtage din plads.

  Værd at vide

  Afbud eller ændring af terapi skal meddeles senest 24 timer før aftalen. Ved afbud efter dette tidspunkt eller ved udeblivelse afregnes det fulde beløb.

 • KONTAKT MIG

  Skriv eller ring til mig for nærmere aftale

  Allehelgensgade 17, baghuset
  4000 Roskilde
  +45 20 65 93 43
 • FIND MIG

 • UDTALELSER PSYKOTERAPI & YOGA

  Det siger klienterne

  Psykoterapi

  "Jeg har gået i et længere terapeutisk forløb hos Charlotte for at blive klogere på mig selv og forstå mine reaktionsmønstre bedre.

  Charlotte er usædvanlig sød og empatisk og jeg følte, at vi var på bølgelængde lige fra vort første møde, og at Charlotte forstod de udfordringer, jeg har og har haft gennem livet. Charlotte kunne på fineste vis sætte ord på tanker og følelser, som jeg ikke selv har kunnet forstå og sammen kunne vi nærme os årsagerne til mine udfordringer. Det blev en øjenåbner - i en sen alder - men det er aldrig for sent!
  Forløbet hos Charlotte har givet mig konkrete redskaber, jeg kan bruge i min hverdag samt håb, optimisme og lyst til at drage mere omsorg for mig selv i fremtiden.
  Jeg kan på det varmeste anbefale et terapeutisk forløb hos Charlotte."
  Kvinde, 59 år

   

  "Tak for et virkelig enestående og fantastisk forløb hos dig - jeg har sjældent følt mig så tryg og forstået som med dig. Du har bl.a. hjulpet mig til at forstå, hvad forældresvigt har betydet for mit liv og hvordan jeg skal arbejde med det til dagligt. Du er virkelig god til det du gør!"

  ​Mand, 45 år, Grafiker

  Yoga

  "Jeg har med stor glæde deltaget i yoga workshops hos Charlotte. Både restorativ v/Charlotte og yoga/dans, som søstrene Charlotte og Katrine ​har afholdt sammen.

  At dyrke yoga giver mig god energi, glæde, fordybelse, udfordring og eftertænksomhed.

  Charlotte formår med sin faglighed, indlevelsesevne, åbenhed og venlige væremåde at skabe en tryg og givende yogaundervisning.

  Jeg kan på det varmeste anbefale Charlottes yoga undervisning.

  Venlig hilsen

  Kiss Frandsen"

  "Efter at have undladt at mærke mig selv og min krop gennem mange års anoreksi, blev jeg præsenteret for yoga i Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og Selvskade hos Charlotte. Det var en helt ny måde pludseligt at turde mærke min krop lidt igen og give den den omsorg, den så længe havde manglet. Nænsomt og omsorgsfuldt blev jeg ført fra tanker og kaos ned i kroppen og nuet for en stund. Og jeg blev ikke bange, for jeg vidste jeg var i trygge hænder. Jeg kunne mærke, at det var et rum fyldt med forståelse og omsorg. Det blev begyndelsen på en rejse, som kun lige er begyndt, ind i yogaen og det at begynde at mærke mig selv igen, give mig selv og min krop kærlig opmærksomhed i stedet for alt det destruktive jeg ellers har udsat mig selv for."

  Kvinde med spiseforstyrrelse

  "Jeg meldte mig til et 9 ugers restorativ yogaforløb hos Charlotte i foråret. Det er det bedste jeg nogensinde har prøvet. Hendes fantastiske stemme gjorde jeg faldt helt ned og bare koncentrerede mig om at slappe af og finde roen.

  Efter halvanden time føltes kroppen bedre end nogensinde, den afslappethed jeg følte indeni er slet ikke til at beskrive.

  Jeg siger dig tusind tak og glæder mig til alle de andre gange jeg skal undervises af dig.

  Marianne Hansen"

   

  "At være på Charlottes retreat på Samsø var præcis det åndehul jeg havde brug for i en travl hverdag. Hun satte rammerne for tre skønne dage med en fantastisk stemning blandt os kursister.

  Charlotte har en evne til at møde alle deltagerne lige, hvor de hver især er. Og hun formåede at få alle med uanset om man var rutineret eller nybegynder ud i yoga og meditation. Jeg skal helt sikkert med igen til næste år!"

  Kvinde, 44 år

   

  "Jeg har lige været på restorativ yoga retreat sammen med Charlotte på Samsø, og det var en meget kraftfuld oplevelse. Jeg kom i kontakt med sider af mig selv, som jeg ikke vidste eksisterede. Kan helt klart anbefale Charlottes måde at undervise og være til stede på. Så inspirerende."

  Kvinde

 • CHARLOTTE KROLYKKE TERAPI & YOGA

  Charlotte Krolykke er eksamineret emotions-fokuseret psykoterapeut fra EFT-Instituttet.

   

  Født 1983, gift og har 3 børn.

   

  "Jeg har altid interesseret mig for mennesker og hvordan vi formes af vores opvækst og begivenheder igennem livet.

  Jeg har selv haft stor glæde af terapi, når livet har vist sig fra sin svære side og den vej fundet balancen og det meningsfulde i livet påny.

   

  Jeg tror på, at alle mennesker har et iboende ønske om at leve deres liv så godt som muligt, skabe positive erfaringer og mestre livet på godt og ondt.

  Indimellem kan det være svært at klare på egen hånd og her kan samtaleterapi med en forstående, fordomsfri og empatisk anden være hjælpen til at skabe ny indsigt og mening i livet.

   

  Vi bliver til i relationen med andre og samtidig kan denne være fuld af smerte og længsel. Derfor tror jeg på, at et terapeutisk samtaleforløb kan være nøglen til forandringer i menneskers relationelle erfaringer og oplevelser både i forhold til sig selv og andre.

   

  Jeg vil støtte dig i ny følelsesmæssig indlæring til at tackle de udfordringer du står med, så du kan skabe den forandring i livet du har brug for.

   

  Jeg glæder mig til at møde dig."

   

 • CV

  Terapeutisk uddannelse

  4-årig diplomuddannelse som psykoterapeut i evidensbaseret emotions-fokuseret terapi fra EFT-Instituttet. Uddannelsen er afsluttet med et vejledningsforløb og et speciale om terapeutiske processer med en eksamensklient.

  EFT-Instituttet er et evalueret og kvalitetsgodkendt institut, certificeret af Dansk Psykoterapeutforening og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD).

   

  Jeg tager løbende efteruddannelse med særlig interesse inden for den neuroaffektive udviklingspsykologi med kurser hos Susan Hart og Theraplay.

  Den neuroaffektive udviklingspsykologi kombinerer hjerne, følelser og udvikling og har fokus på omsorg og tilknytning.

  I dag er der større og større fokus på tilknytning og tilknytningsteorien i behandling af mennesker og med god grund, da måden man bliver mødt på som barn af sine nærmeste omsorgspersoner har betydning for, hvordan man som voksen indgår i relationer. Den seneste hjerneforskning viser, at hjernens udvikling er afhængig af de tidligste opvækstår.

   

  Jeg modtager løbende supervision.

  Terapeutisk erfaring

  Nuværende:

   

  Relationsmedarbejder på et skole- og behandlingshjem for børn og unge med fokus på, at det enkelte barn er i centrum og kan føle sig tryg. Behandlingen hviler på anerkendelse, tillid, dialog og mentalisering.

   

  Tilidgere:

   

  Ungerådgiver i Headspace, som er et anonymt rådgivningstilbud til unge mellem 12-25 år. De unge henvender sig, fordi de har brug for støtte til forskellige problematikker fra kærestesorg, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, forældre, som drikker eller eget misbrug til selvmordstanker. Intet er for stort eller småt.

   

  Yogalærer med fokus på spiseforstyrrede med anoreksi, bulimi, BED eller ortoreksi i Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade.

  Foredragsholder i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade med min egen personlige historie om det at være ramt af en spiseforstyrrelse igennem mine teenageår.

   

  Rådgiver på hopelinjen under Alkohol & Samfund med støttende samtaler til drikkende og pårørende.

   

  Foredragsholder i samarbejde med Red Barnet, om det at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug og psykisk vold.

   

  Oprindeligt uddannet i den finansielle sektor, som bankrådgiver og som arbejdsmiljørepræsentant for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

  Foreningen af Danske Psykoterapeuter

  Jeg er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP), hvilket er en garanti for dig om, at jeg har en godkendt og eksamineret psykoterapeutisk uddannelse, at jeg følger foreningens faglige krav og etiske regler og at jeg modtager supervision. FaDP er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan læse mere om betingelserne for at blive optaget af Foreningen af Danske Psykoterapeuter på deres hjemmside. www.fadp.dk

  Yoga og meditation

  Min interesse for yoga og meditation startede i 2007, hvor jeg ventede mit første barn. Efter mange år som turneringsdanser med fokus på præstation og perfektionisme opdagede jeg en helt anden tilgang til krop og psyke med yogaens univers. Her var fokus på at lære kroppens grænser at kende, måden at forholde mig til mig selv og andre på samt egenomsorg. Siden har jeg uddannet mig og taget kurser i vipassana meditation i 10 dages stilhed, mindfulness, yoga i Indien og på Sri Lanka.

   

  Min oplevelse er, at yoga og psykoterapi giver god mulighed for heling, da det kombinerer både krop og psyke. Det at lære at afspænde og give slip i kroppen hjælper også sindet til at slappe af og giver plads til bearbejdning af følelsesmæssige sår og traumer på en nænsom og blid måde.

   

  Yogalærer uddannet fra Hamsa ved Simon Krohn og Soham.

  Børneyogalærer fra YogaRollinger ved Helle Nissen.

  Kurser i restorativ- og yin yoga.

 • TIL KOMMUNEN

  Behandlingsgaranti til børn og unge under 25 år fra familier med stof- og alkoholafhængighed

  Behandling af borgere med spiseforstyrrelse

  Yoga til stressramte eller børn i daginstitutioner og skoler

  TILBUD TIL KOMMUNEN

  Børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed:

   

  Det blev vedtaget i Folketinget i juni 2014, at børn og unge under 25 år fra familier med stof- og alkoholafhængighed er sikret en behandlingsgaranti i form af den nødvendige behandling, støtte og rådgivning inden for 14 dage.

   

  Jeg har særlig indsigt i behandling af de problemer og psykiske følger, der er for mange af dem, som har en drikkende/misbrugende forældre.
  Terapien er med til at hjælpe de berørte børn og unge med at bryde den negative sociale arv og højne den enkeltes livsglæde. Det betyder færre udgifter til sociale foranstaltninger, fastholdelse på uddannelse og arbejdsmarkedet.

   

  Borgere med spiseforstyrrelse:

   

  Jeg har særlig indsigt i behandling af spiseforstyrrede og skræddersyer et forløb til den enkelte med fokus på både krop og sind. Jeg mener det hænger uløseligt sammen og jeg kan derfor både tilbyde psykoterapi samt yoga. Endvidere samarbejder jeg med en ernæringsterapeut, som bidrager med ernæringsdelen, således at den enkelte får en oplevelse af at blive behandlet som et helt menneske. Det giver de bedste forudsætninger for et positivt resultat.

  Kontakt mig for at høre nærmere om, hvilket forløb jeg vil anbefale til den enkelte.

   

  Yoga til stressramte eller børn i daginstitutioner og skoler:

   

  Yoga til stressramte har vist sig yderst virksomt til helingen af såvel krop som sind. Især den restorative- og yin yoga er med til at dæmpe kroppens alarmberedskab og derved give mulighed for den ro og hvile, der skal til for at komme sig.

   

  Jeg er uddannet børneyogalærer og har i min undervisning til børn fokus på at stimulere børnenes kreativitet og fantasi. Børnene opnår en større kropsbevidsthed, øget koncentrationsevne og får beroliget nervesystemet. Yoga er leg og fællesskab samtidig med, at det styrker evnen til at lytte indad og styrker derved selvværdet samt giver mulighed for at mærke egne grænser og behov.

   

  Kontakt mig for at få et tilbud.

All Posts
×